Disclaimer


Disclaimer

De inhoud (tekst en afbeeldingen) die door Ondernemerskring Oost-Groningen op deze internetsite (beginnend met www.oognet.nl) wordt geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt of gedownload. De inhoud is eigendom van Ondernemerskring Oost-Groningen en mag daarom niet op andere wijze worden gekopieerd en/of worden veranderd.

Ondernemerskring Oost-Groningen spant zich naar beste kunnen in om correcte en actuele informatie op haar website te tonen, maar staat er niet voor in dat deze informatie, waaronder tevens wordt verstaan informatie met betrekking tot de betrokken rechten bij de informatie (o.a. auteursrechten), altijd juist en volledig is. Indien deze informatie niet juist of volledig is wordt u vriendelijk verzocht Ondernemerskring Oost-Groningen hierover te informeren zodat de informatie (zo nodig) kan worden aangepast.

Ondernemerskring Oost-Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken van www.oognet.nl, de onmogelijkheid deze site te bezoeken, of de mate waarin op de informatie op deze site vertrouwd wordt.

Door op verschillende hyperlinks binnen www.oognet.nl te klikken, wordt u doorgestuurd naar andere websites. Ondernemerskring Oost-Groningen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites.

Berichten en materialen die door middel van elektronische post via het internet naar www.oognet.nl of naar Ondernemerskring Oost-Groningen worden gestuurd mogen geen vertrouwelijk karakter hebben en Ondernemerskring Oost-Groningen behoudt zich het recht voor om aan haar toegezonden informatie op enigerlei wijze te gebruiken of reproduceren. Het staat Ondernemerskring Oost-Groningen vrij om alle ideeën, concepten, kennis en/of technieken die in de aan haar toegezonden informatie is vervat te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van ontwikkeling, productie en marketing, zonder dat hiervoor vergoedingen invorderbaar zijn. Alle informatie die naar www.oognet.nl wordt gestuurd, dient waarheidsgetrouw te zijn, de rechten van derden niet te schenden, en niet in strijd met de wet te zijn.