Een actieve vereniging

De Ondernemerskring Oost-Groningen is vooral een actieve vereniging. Door het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten is het OOG een dynamisch platvorm voor alle aangesloten ondernemers.

Gesponsorde netwerkborrel
Een informele bijeenkomst die wordt ‘geadopteerd’ door één van de leden. De sponsor presenteert tijdens een ‘fifteen minutes talk’ zijn of haar bedrijf.

Bedrijfsbezoeken
De leden zijn één keer per jaar te gast bij een medelid voor een rondleiding in het bedrijf. En er wordt een bezoek gebracht aan een bedrijf dat niet is aangesloten bij de Ondernemerskring.

Formele bijeenkomsten
Gastsprekers uit het bedrijfsleven of de politiek worden uitgenodigd in te gaan op zaken die de belangen van de leden raken. Soms kan dit in de vorm van een (mini)symposium zijn.

Ledenvergadering
Eén keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Na de pauze wordt het programma door een gastspreker ingevuld.

Social Events
Om elkaar beter te leren kennen organiseert het OOG regelmatig bijeenkomsten met een ontspannen karakter zoals golfclinics, nachtelijke speurtochten of andere sportieve activiteiten. Maar ook de nieuwjaarsbijeenkomst is een gebeurtenis waar de leden elk jaar weer naar uitkijken.

Jaarexcursie
Elk jaar wordt een innovatief bedrijf in Nederland of in het Duitse grensgebied bezocht.

Dat de Ondernemerskring Oost-Groningen op verschillende platforms actief is blijkt uit onderstaande voorbeelden:

OOG voor beroepsonderwijs
Campus Winschoten is een onderwijsinstelling met een vernieuwende onderwijsmethode. VMBO- en MBO leerlingen maken intensief kennis met de beroepspraktijk. De ‘Campusleerklus’ is een opdracht waarmee leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen in het bedrijfsleven. De Ondernemerskring is met een bestuurslid vertegenwoordigd in de adviesraad die het management van de school adviseert. Hierdoor is het OOG betrokken bij dit beroepsonderwijs en heeft zij invloed op de inhoud en de kwaliteit.

Overleg met gemeenten
Regelmatig heeft een delegatie van de Ondernemerskring bijeenkomsten met (een deel van) de colleges uit het gebied waarin de kring actief is. En ook met de accoutmanagers van de afdelingen Economische Zaken. Behalve het bespreken van lopende zaken is het mogelijk om specifieke vragen van leden aan te kaarten. Met de Kamer van Koophandel en andere ondernemersverenigingen uit de regio worden door het OOG ook contacten onderhouden.

Met OOG op overmorgen
In 2006, haar 25e jubileumjaar werd er het symposium ‘Met OOG op overmorgen’ georganiseerd. Drie deskundigen gaven vanuit verschillende invalshoeken op de economische mogelijkheden en onmogelijkheden van ons gebied. Een typsich voorbeeld van hoe de vereniging betrokken is bij de regio en een bijdrage wil leveren aan de discussie over de ontwikkeling ervan.